Aktiviteter
Mentalbeskrivning, hälsa & utställning


                                     
                                             
                                                                            Alliz går hur lätt som helst på läskiga plastunderlag som knakar          Woody kollar in gubben med fula frissan som dök upp lite plötsligt

Mentalbeskrivningen (MH) blev i maj 2012 ersatt av BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund). Mentalbeskrivningen finns dock kvar för den som vill men kanske i något mindre omfattning. Den 14 april 2012 var Cocos med som testhund för att de utbildade beskrivarna och figuranterna skulle få ett visst antal hundar att träna på. Den 22 juli 2012 beskrevs min första kull inom BPH istället för MH och jag kommer att, så långt det går, hålla mig till BPH just för att jag tycker att man har lyckats att får BPH lite mer "greppbart" för hunden i vardagen och det märks lite mer tydligt att den är utarbetad för alla raser utan fokus på direkta bruksraser.

Hur går en BPH till?
En kort beskrivning följer här. BPH genomförs på en brukshundklubb och på deras stora gräsplan. Där finns olika stationer uppställda. Oavsett var i Sverige man gör BPH bedöms momenten helt lika enligt ett noggrant schema med tidsintervaller för att alla hundar ska ha samma förutsättningar. Alla hundens reaktioner dokumenteras noga och man får med sig protokollet hem. Det finns inget rätt eller fel utan detta är en möjlighet att lära känna sin hund bättre. Beskrivningen blir även officiellt registrerat hos SKK. Man får veta om beskrivaren har sett om hunden uppträder lekfullt, tryggt, energiskt, nyfiken osv.

                         
                                                  Cocos vill leka med främmande person                                              Puma vill också leka

Den första stationen handlar om "främmande person" och där vill man se hur social hunden är med andra människor. Om den vill följa med en främmande människa och om den vill leka med en främmande människa. Man ser också hur stort föremålsintresse hunden har eftersom den främmande människan kommer att bjuda upp till lek med en leksak. Vid nästa station ser man hur matmotiverad hunden är då det bjuds på lite godis i olika burkar och om hunden är uthållig när det gäller att faktiskt klura upp burkarna för att nå godiset. Nästa moment handlar om överraskning och det genomförs på det sätt att det åker upp en slags ritad halvfigur iklädd t-shirt och glad mun en bit framför hunden och då ser man hur hunden reagerar på det. Hunden får möjlighet att undersöka momenten varje gång. Nästa moment är skrammel och det är en kedja som åker runt i en plåtburk, även här får hunden undersöka saken efteråt. Momentet "närmande person" innebär att en person i hatt, rock och solglasögon närmar sig och även här vill man se hur hunden reagerar. Vidare kommer två moment med olika underlag och då ska hunden gå på en gångbro samt på korrigerad plast tillsammans med sin ägare. På det viset vill man se hur tveksam hunden är till att ge sig ut på okänd mark, kan man väl säga för enkelhetens skull. Sista momentet är skott och då promenerar man lite och så smäller några kontrollerade skott från en variant av pistol. Skulle hunden bli rädd så avbryter man så klart.

                                      
                                Iris letar korv ur olika burkar, mums!                                                         Sivan kollar den tysta gubben med ful klänning som kom fram ur en buske.

Genom att göra en BPH får vi stor vetskap om hur vår ras är beskaffad mentalt. Var och en tycker ju så klart att de har världens gulligaste hund hemma på kammaren men det kan vara bra att få lite stöd och hjälp med vad man kan behöva jobba mer med, när det gäller hundens beteende i uppkomna vardagssituationer. För oss uppfödare är BPH värdefullt ur avelssynpunkt också. Mentalbeskrivningen (MH) är egentligen utformat för brukshundar men det är många Kerrysar som ändå har genomgått en sådan. Man kan göra MH om man vill men man kan, ännu hellre, göra BPH och de gamla MH resultaten kommer att föras över och omvandlas till BPH på SKK´s avelsdata så att ingen information förloras bara för man gjort det ena eller andra. Man kan naturligtvis avstå helt från att beskriva hunden men för mig är inte det något bättre alternativ. Beskrivning, d.v.s. känd mental status, är just vad det handlar om och det är inte någon bedömning av vad som är rätt eller fel. Klart är att vi inte vill ha hundar som "biter först och frågar sen" på t.ex. överraskningsmomentet under beskrivningen. Den utvecklingen vore självklart fel men i vår ras så har vi inte de tendenserna. Särskilt idag när vi har en samhällsdebatt om farliga hundar tycker jag att det är viktigt att visa att Kerryn är en glad, nyfiken och trevlig ras. Några tror, helt felaktigt förstås, att Kerryn är skarp och hård. De kan då lätt ta del av mentalbeskrivningarna eller BPH för att se motsatsen. Ur mina kullar har jag minst tre men oftast fyra beskrivna hundar. Vilket gör att jag känner väl till deras mentala egenskaper. Jag har mentalbeskrivit många kerrysar, med början 1997 då min stamtik Valeras Why Not Me "Divan" beskrevs, och jag har beskrivit hela kerrykullar och jag kan lugnt konstatera att de gamla kvarlevorna från den svartvita tiden om att kerryn skulle vara skarp kan vi ta ur folk genom officiella protokoll! Tvärtom blir många figuranter och beskrivare ofta positivt förvånade över hur glada och trevliga våra kerrysar är. Bra reklam för rasen! 

När det gäller hälsa så är Kerryn en ganska frisk ras. Det vanligaste "problemet" är små men oftast helt ofarliga fettkulor som bildas i hårsäckarna. Jag tillämpar även höftledsröntgen så långt det går och det gör att jag har möjlighet att få information om en del av den fysiska hälsan som är mätbar enligt en viss standard. Vi har inga problem med höftledsdysplasi inom rasen. Höftledsröntgen i förebyggande syfte bidrar till att risken är minimal att vi skulle få problem i framtiden. Om man på ett enkelt sätt ska förklara mätbarheten kan man säga så här: Höftledsdysplasi (hd) är en medfödd defekt som betyder att ledskålen i höften är för grund och det kan leda till smärta för hunden. Resultatet av röntgen är officiell och står med på stamtavlan i flera led på de hundar som har blivit röntgade. Bokstaven H samt A eller B står för fria höftleder. Ibland behöver man använda en hund med lätt hd, C, för att t.ex. få in nytt blod i linjen. Då är det viktigt att man känner till sina linjers hd historia noga. På en oröntgad hund har man ingen möjlighet att veta om den har hd eller ej. De flesta Kerryuppfödare röntgar de hundar de avlar på. Jag har samtliga individer ur mina tre första kullar röntgade och ur de andra kullarna blir de flesta röntgade. Detta gör att jag känner väl till höftledsstatusen på mina linjer. Alla mina avelstikar är röntgade med resultat A och de är också mentalbeskrivna.

När det gäller utställning så är det trevligt om du vill ställa ut din hund någon gång men det är inget krav från mig att du ska göra det. Har man t.ex. en labrador är det kanske bara att "damma av den" och gå in i ringen, men så är det inte med en Kerry Blue! Vill du ställa ut så krävs det förberedelser innan utställningen. Pälsen ska vara i toppkondition, det vill säga helt utredd och mycket ren. Pälsen ska också vara mycket noga klippt och om du inte själv är ett halvproffs på klippning så behöver du lämna din hund till någon som verkligen kan utställningsklippa den. Då gäller det också att du har sparat hår på "de rätta ställena" inför klippningen. Pälsvården är extra noga just vid utställning och klippningen ska hålla en hög klass för att din hund ska ha samma chans till en rättvis bedömning som de andra välvårdade Kerrysarna i ringen. Det är också viktigt att du har övat din hund i att stå, gå och springa lite fint i utställningskoppel och att inte sätta sig ner hela tiden, Kerryn ska inte visas sittandes. Besök gärna några utställningar innan du tar beslut om att ställa ut din hund.

Ordlista om mentalitet.När man talar om mentalitet på hund brukar man använda speciella ord:

Dådkraft: Motsvarande mänsklig egenskap är mod. Dådkraften visar hundens förmåga att
styra sina handlingar trots den rädsla den känner.

Skärpa: Karaktär som gör att en hund reagerar aggressivt när den känner sig hotad och
utgör en varning till den som hotar.

Försvarslust: Hundens benägenhet att aktivt genom angrepp eller angreppstendens försvara
sin flock, (familj) sig själv och sitt revir.

Kamplust: Det är kamp för kämpandets egen skull utan aggression. Leklust förknippad med
kampmomentet utgör den väsentliga beståndsdelen.

Nervkonstitution: Hundens medfödda anlag för starka eller svaga nerver. Hur nervös den är.

Temperament: Avser graden av livlighet i uppträdandet, snabbhet i uppfattningen och
förmågan till anpassning i nya situationer och miljöer.

Hårdhet: minnets benägenhet att kvarhålla obehagliga upplevelser. En hård hund glömmer
snabbt ganska stora obehag.

Tillgänglighet: Hur gärna en hund söker spontan kontakt med främmande personer.

Godmodig: Hund som inte visar aggressivitet annat än som svar på verkligt hot.


                                                                                                                                                             


© Copyright och webdesigner: Ylva Alpheim   Bilder och text får inte användas utan tillstånd. Senast uppdaterad: 2012-08-20.